Get Adobe Flash player

Thống Kê Truy Cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay363
mod_vvisit_counterHôm qua1309
mod_vvisit_counterTuần này9534
mod_vvisit_counterTuần trước2844
mod_vvisit_counterTháng này15174
mod_vvisit_counterTháng trước24827
mod_vvisit_counterTổng cộng412522
Đơn Vị Thực Hiện
Liên Kết

ubndcantho

sgdcantho

sgdcantho

googledocs

postheadericon QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

      ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỚI AN                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CB TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH                                         Thới An, ngày   tháng   năm 2011

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Phường Thới An

 

Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ( Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2006) và qui định số: 23-QĐ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ Chính trị .

Căn cứ vào hướng dẫn Số 09-HD/BTCTU của Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ ngày 27/10/2006 về đánh giá chất lượng tổ chức của cơ sở đảng

Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Phường Thới An, nhiệm kỳ 2010-2015.

Để tổ chức thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao, Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền( cán bộ công chức). Đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh toàn diện phối hợp mối quan hệ các đoàn thể trong cơ quan, thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, của ngành, phát huy vai trò làm chủ quần chúng, Chi bộ trường Tiểu học Số 2 Phường Thới An lập dự thảo qui chế làm việc như sau:

I.NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HỮU CẢNH PHƯỜNG THỚI AN:

Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Hữu cảnh Phường Thới An trực thuộc chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng Ủy phường, chi bộ thực hiện 4 nhiệm vụ sau:

   1.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

   2.Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng.

   3.Lãnh đạo xây dựng cơ quan.

   4.Chăm lo chi bộ trong sạch vững mạnh.

II.NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CHI BỘ:

1.Trách nhiệm của Bí thư chi bộ:

   -Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, tình hình các hoạt động của nhà trường.

   -Phân công ,công tác cho từng đảng viên của chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

   - Lãnh đạo cán bộ, công chức tham gia xây dựng thực hiện đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

   -Chủ trì các hội nghị của chi bộ, điều hành mọi hoạt động đúng theo qui chế. Nắm vững chỉ đạo, chỉ đạo quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp và tình hình thực tế của chi bộ nhà trường.

   -Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết của chi bộ.

   -Tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội trong cơ quan, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình.

   - Kiến nghị đề nghị với cấp trên trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

2. Phó bí thư:

   -Chịu trách nhiệm các đoàn thể, thường xuyên báo cáo tình hình giải quyết công việc với Bí thư.

   -Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chưa sát thực cần bổ sung hoàn chỉnh, phát hiện những vấn đề mới do thực tế đặt ra cần nghiên cứu.

   -Chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết của chi bộ.

   -Phối hợp quan hệ với các đoàn thể, nắm bắt tình hình thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan và phát huy quyền làm chủ của cán bộ GV-CNV trong trường học, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực.

   - Thay mặt bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp hoặc giải quyết công việc khi Bí thư vắng mặt .

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC:

   - Có chương trình công tác, từng tháng, năm.

   - Chủ trì cuộc họp là Bí thư chi bộ, nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

   - Các thành viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này, vi phạm tự kiểm điểm tùy theo mức độ có hình thức kỷ luật đúng theo điều lệ Đảng.