Get Adobe Flash player

Thống Kê Truy Cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay162
mod_vvisit_counterHôm qua437
mod_vvisit_counterTuần này599
mod_vvisit_counterTuần trước47
mod_vvisit_counterTháng này646
mod_vvisit_counterTháng trước667
mod_vvisit_counterTổng cộng462724
Đơn Vị Thực Hiện
Liên Kết

ubndcantho

sgdcantho

sgdcantho

googledocs

postheadericon QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH

       CĐGD-ĐTQUẬN ÔMÔN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐTRƯỜNG TH NGUYỄN HỮU CẢNH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                                                                 Thới An, ngày 08 tháng 10 năm 2012

                                                          

QUI CHẾ LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ: 2012 – 2013

 

 

- Căn cứ vào điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn;

- Căn cứ Nghị quyết Đai hội Đai biểu Công đoàn giáo dục quận Ô Môn về công tác của Ủy ban kiểm tra Công đoàn;

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường TH Nguyễn Hữu Cảnh. Tu chỉnh quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2013 như sau,

I/ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBKT CĐ TRƯỜNG

1/ Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra qui định trong điều lệ Công đoàn Việt Nam

2/ Trong mỗi kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Công đoàn có trách nhiệm:

- Thảo luận và quyết định chủ trương, chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

- Thảo luận và quyết định nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm tra để trình lên Ban chấp hành.

- Kiến nghị, đề xuất với BCH các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ nhiệm vụ, quyền hạn.

3/ Kiểm tra việc giám sát quản lý tài chính, tài sản và quỹ đoàn phí, quỹ tự tạo Công đoàn.

4/ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Nghị quyết của Công đoàn.

5/ Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra CĐ cho các thành viên trong Ủy ban kiểm tra CĐ trường.

6/ Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu tố trong công đoàn viên.

- Có quyền kiến nghị với Ban chấp hành những biện pháp sữa chữa thiếu sót, và hướng khắc phục trong quản lý tài chính, tài chính công đoàn. Yêu cầu Ban chấp hành chỉ đạo giải quyết đơn khiếu tố đúng chế độ chính sách và đảm bảo thời gian.

II / TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN:

1/ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là người có trách nhiệm:

              -Thay mặt Ủy ban kiểm tra tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động cụ thể cuả Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

     - Nghiêm cứu của chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng-nhà nước và Công đoàn cấp trên để vận dụng vào thực tiển của Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

2/ Các thành viên của Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

           Thực hiện trách nhiệm theo quy chế của tập thể.

III/ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN:

-         Ủy ban kiểm tra Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

-         Ủy ban kiểm tra có kế hoạch kiểm tra:

-         Tài chính của Công đoàn trường                                 :2 lần / năm

-         Kiểm tra hoạt động Công đoàn                                    :2 lần /năm

-         Kiểm tra việc thực các chế dộ chính sách                   :2 lần / năm

-         Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch                                 :2 lần /năm

-         Kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam   :2 lần /năm

-         Thực hiện thông tin báo cáo theo quy định.

-         Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế.

-         Ủy ban kiểm tra Công đoàn họp lệ theo phiên họp Ban chấp hành Công đoàn trường .

TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                                                  TM. UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

             CHỦ TỊCH                                                                                              CHỦ NHIỆM

 

                       

                                                                                                                           Phan Thanh Nga